Tlumočnické doložky | Profesní informace

Ministerstvo spravedlnosti dne 7. ledna 2021 zveřejnilo na portálu pro soudní tlumočníky vzorové překladatelské a tlumočnické doložky odpovídající požadavkům nové právní úpravy. Doložky nejsou závazné, musejí však splňovat náležitosti stanovené zákonem (zejm. § 23 zákona č. 354/2019 Sb. a § 24 a § 30 až 31 vyhlášky č. 506/2020 Sb.). Mohou být upravovány podle konkrétní potřeby.

Nově tedy máme čtyři vzory doložek, resp. osm, podle toho zda jde o písemný tlumočnický úkon nebo o úkon překladatelský.

1) Doložka pro úkon bez přibrání konzultanta, kde zadavatelem není orgán veřejné moci

2) Doložka pro pro úkon bez přibrání konzultanta, kde zadavatelem je orgán veřejné moci

3) Doložka pro pro úkon s přibráním konzultanta, kde zadavatelem není orgán veřejné moci

4) Doložka pro pro úkon s přibráním konzultanta, kde zadavatelem je orgán veřejné moci

Tlumočnická doložka, stejně jako dříve, se vždy uvádí v cílovém jazyce. Případně zároveň i ve zdrojovém jazyce.

Dokumenty MSp se vzory tlumočnických doložek jsou ke stažení v přílohách vpravo. Do budoucna se prosím řiďte těmi aktualizovanými.