Profesní pojištění | Profesní informace

Nároky na kvalitu a rychlost práce soudního tlumočníka se neustále zvyšují a tím se zvyšují i rizika pochybení, která mohou mít závažné finanční dopady. Např. překlep v datu v pozvánce na valnou hromadu akciové společnosti může tlumočníka/překladatele stát minimálně úhradu ceny letenek a hotelů těch akcionářů, kteří se dostaví v chybně uvedeném datu. Pro tyto i mnohé další případy je vhodné být profesně pojištěn.

Mnozí zákazníci si již dnes předem ověřují, zda je tlumočník/překladatel profesně pojištěn. Členové KST ČR jsou do určité míry konkurenčně zvýhodněni i tím, že mají možnost uvést certifikát o profesním pojištění ve své kartě tlumočníka, která je veřejně dostupná na webu.

KST ČR doporučuje sjednat pojištění profesní odpovědnosti za škody z činnosti soudního tlumočníka/překladatele, z provozní činnosti a za věci převzaté, způsobené třetí osobě. Proto Komora uzavřela dohodu s pojišťovací makléřskou společností o zvýhodněných podmínkách pro své členy. Podrobnosti lze najít na homepage těchto stránek pod záložkou Zvýhodněné profesní pojištění pro členy KST ČR®