prosince

Samostatný TLUMOČNICKÝ ZÁKON opět míří do Poslanecké sněmovny

Pracovní skupina soudních tlumočníků požádala poslance, aby již v prvém čtení (postup dle § 90 jednacího řádu) vyslovili souhlas s návrhem novely samostatného zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Návrh novely, který skupina vypracovala, obsahuje změny, bez nichž by byl vládní návrh zákona pro tlumočníky nepřijatelný.

Uvádíme shrnutí dění za poslední dva měsíce:

•    V září se dostal senátem vetovaný návrh tlumočnického zákona na pořad jednání 34. schůze sněmovny. V rozpravě vystoupili poslanci takřka všech poslaneckých klubů s kritikou návrhu a žádali jeho zásadní úpravy. Kdo sledoval rozpravu, ví, že velkého porozumění a podpory se tlumočníkům dostalo zvláště od poslanců ODS (Martin Baxa), České pirátské strany (Olga Richterová a Jakub Michálek), TOP 09 (Vlastimil Válek a Dominik Feri), KSČM (Zdeněk Ondráček) a mnoha dalších.
•    Výsledkem rozpravy bylo legislativně neobvyklé řešení, spočívající v přerušení projednávání návrhu zákona na dva měsíce s tím, že v mezidobí bude vypracován návrh novely, zohledňující hlavní výhrady odborné veřejnosti.
•    Pracovní skupina vypracovala detailní připomínky k návrhu zákona včetně odůvodnění navrhovaných změn, které předložila Ministerstvu spravedlnosti.
•    V průběhu dvou měsíců se poslankyně Helena Válková a Olga Richterová účastnily intenzivních jednání s pracovní skupinou soudních tlumočníků a MSp, která vyústila v paragrafované znění návrhu novely.
•    Náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc se počátkem listopadu zúčastnil Jeronýmových dnů, kde tlumočníkům přislíbil, že novela bude přijata a Ministerstvo spravedlnosti bude s pracovní skupinou soudních tlumočníků dále spolupracovat na souvisejících prováděcích vyhláškách.
•    V týdnu od 2. prosince je na program schůze Poslanecké sněmovny opět zařazen senátem vrácený návrh zákona, jehož podoba je pro tlumočníky nepřijatelná. Pokud však má proběhnout hlasování o připravené novele, musí být nejprve přijat zákon, jenž má být dotčen novelou.
•    Technicky v tuto chvíli neexistuje jiná možnost, než tento nevyhovující návrh zákona schválit a současně zahájit projednávání jeho novely.
•    Novela tlumočnického zákona byla 29. listopadu zaevidována v elektronickém systému poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 663.
•    Velký význam pro nás má, že se k návrhu novely přihlásili a společně jej předkládají zástupci všech poslaneckých klubů, Helena Válková (ANO), Olga Richterová, Jakub Michálek (Česká pirátská strana), Martin Baxa (ODS), Marek Výborný (KDU-ČSL), Roman Sklenák (ČSSD), Zdeněk Ondráček (KSČM), Helena Langšádlová (TOP 09), Věra Kovářová (STAN), Jana Levová (SPD).

Děkujeme všem, díky nimž se podařilo najít řešení, které z legislativního hlediska není úplně standardní, ale slibuje možnou nápravu ve velmi krátké době.