18.3.2017 Čeština v praxi tlumočníka a překladatele, Praha / 18th March 2017 Czech Language in the Practice of Interpreters and Translators, Prague | Fotogalerie