2. prosince 2017 Česko-španělský terminologický seminář, Praha / 2nd December 2017 Czech-Spanish Terminological Workshop, Prague | Fotogalerie