21. Česko-anglický terminologický seminář v Praze, 23.4.2022 / 21st Czech – English Terminological Workshop, Prague, 23rd April 2022 | Fotogalerie