5. prosince 2010 - VI. seminář ruského jazyka | Fotogalerie