28. května 2022 Česko-španělský tlumočnický seminář, Praha / 28th May 2022 Czech-Spanish Interpreting Workshop, Prague | Fotogalerie