2. června 2012 - Česko-francouzský terminologický seminář | Fotogalerie