27. května 2017 Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, Brno / 27th May 2017 Workshop for Candidates for Appointment as a Court Interpreter, Brno | Fotogalerie