Seminář Teorie a praxe soudního tlumočení v jazyce španělském - sobota 5. června 2004. | Fotogalerie