1. společenský večer Komory soudních znalců a Komory soudních tlumočníků se konal 3. března 2007