17. 10. 2009 - Setkání absolventů Ústavu translatologie FF UK Praha