19. 9. 2010 - Mezikulturní komunikace a etika soudního tlumočení