22. Česko-anglický terminologický seminář v Praze, 21.10.2023 / 22nd Czech – English Terminological Workshop, Prague, 21st October 2023