Fotografie z plesu se znalci 23. ledna 2004. / Photos from the ball 23. January 2004