Seminář Normy a certifikace pro překladatele a tlumočníky 15. března 2004.