Seminář pro soudní tlumočníky ruského jazyka 13. března 2004.