Tisková konference a křest projektu České komory tlumočníků znakového jazyka 13. 2. 2008