V sobotu 4. prosince 2004 úspěšně proběhl "1. terminologický seminář francouzského jazyka".