ledna

NOVÉ PŘEDPISY ve ZKRATCE - jak na ně prakticky

Nové předpisy, které od 1. ledna 2021 upravují činnost soudních tlumočníků a překladatelů najdete na těchto stránkách v záložce Legislativa.

ZÁKON č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích je ZDE

Prováděcí vyhláška č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti ZDE

Úhradová vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele ZDE

Požadovaná znalost českého jazyka pro cizince - vyhláška č. 608/2020 Sb., o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti ZDE

V případě přibrání konzultanta vyhláška č. 508/2020 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení ZDE

V záložce Profesní informace průběžně aktualizujeme informace o konkrétních náležitostech, jako např. nové tlumočnické/překladatelské doložky, vyúčtování překladuvyúčtování tlumočného, účtování dalších vyhotovení, překladatelská a tlumočnická razítka nebo způsob sešití překladu s listinou atd.

Návod pro již jmenované tlumočníky jak ukončit činnost soudního tlumočníka a soudního překladatele, či jen jednu z těchto činností, najdete s podrobnějšími informacemi též v sekci pro členy. Skripta nebo-li materiál pro přípravu ke vstupní zkoušce, kterou musí složit všichni zájemci, včetně tlumočníků již dříve jmenovaných, kteří chtějí v činnosti pokračovat, naleznenete ZDE a termíny zkoušek ZDE.

Připomínáme, že Krajské soudy už neprovádějí kontroly tlumočnických deníků a nepřijímají statistické listy. Tyto úkony neprovádí ani Ministerstvo spravedlnosti. V současné době tlumočníci nemají povinnost předložit ke kontrole tlumočnický deník, ani odevzdávat statistické listy. Soudní tlumočníci a soudní překladatelé nemají povinnost evidovat prováděné úkony až do doby, kdy Minsterstvo spravedlnosti nezprovozní elektronickou evidenci. Je však vhodné vést vlastní evidenci podobným způsobem jako dosud.